UrbanXchange werkt vanuit een eigenzinnige kijk op de stedelijke leefomgeving, vrij en onafhankelijk.

UrbanXchange is in 2004 opgericht door Huub Kloosterman. Het is een adviesbureau met onbegrensde ideeën over stedelijke ontwikkelingen. Het bureau is gespecialiseerd in het maken van strategische visies en ontwikkelstrategieën voor gebieden met een nieuw toekomstperspectief. Opdrachtgevers zijn zowel publieke als private organisaties. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere specialisten in stedenbouw, architectuur en ruimtelijke economie.

UrbanXchange werkt aan visievorming voor verschillende stedelijke opgaven waaronder binnenstedelijke transformaties, stationsomgevingen, waterfrontontwikkelingen, werklandschappen en innovatiecampussen. De toegevoegde waarde van UrbanXchange ligt in trajecten waar nog strategische keuzes moeten worden gemaakt. Dan gaat het over een nieuwe gebiedsidentiteit of een ruimtelijk-economisch perspectief. Meestal zijn daar meerdere belanghebbenden bij betrokken en is een samenwerkingstraject met bredere participatie onderdeel van de gebiedsontwikkeling.

 

UrbanXchange ontwikkelt ook zelf: het bureau is mede-initiatiefnemer van The Dutch Mountains, een grensverleggende ontwikkeling in het stationsgebied van Eindhoven. Het multifunctionele en duurzame gebouw krijgt torens van 133 en 96 meter en wordt grotendeels gebouwd in hout. Met zijn kennis wil UrbanXchange nieuwe vragen oproepen en andere perspectieven leveren. Het bureau wil bijdragen aan een betere en aangenamere leefwereld. Bij UrbanXchange wordt dat concreet in gebiedsontwikkelingen die een nieuwe betekenis hebben voor gebruikers, ontmoetingen stimuleren, verbindingen creëren, duurzaam zijn en gezondheid bevorderen. Bij UrbanXchange moeten stedelijke ontwikkelingen altijd een antwoord geven op de grote opgaven van deze tijd.