MICS Schieveste Schiedam - van een verouderd bedrijventerrein naar Mechatronica Innovatie Campus Schiedam.

2021 - 2022
Opdrachtgever
Gemeente Schiedam en SDK Vastgoed
De gemeente Schiedam ontwikkelt aan de noordzijde van de stad het SchieDistrict. Met een grootschalige transformatie rondom Station Schiedam wordt een schaalsprong gemaakt in wonen, werken en mobiliteit. Onderdeel van de transformatie is het omvormen van het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder naar een toekomstbestendig werklandschap. Met de vorming van een campusomgeving willen Schiedam en ontwikkelpartner SDK Vastgoed het aanwezige cluster van innovatieve bedrijven in de mechatronica gaan versterken. Met het initiatief om het ONS-terrein te gaan programmeren als hotspot voor de mechatronica is al een eerste stap gezet.

De ambitie is om de huidige setting van een verouderd bedrijventerrein om te zetten naar MICS – de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam. DONA Stedenbouw, BGSV en UrbanXchange hebben hiervoor de ontwikkelvisie opgesteld. Het herpositioneren van het gebied begint bij het besef dat de locatie een uitzonderlijke ligging heeft te midden van de kennis-as Delft-Rotterdam. Het gebied ligt naast de A20 en op loopafstand van Station Schiedam. De aanwezigheid van de Schie geeft veel ruimtelijke kwaliteit. De ontwikkeling van Schieveste maakt dat het werklandschap als levendige en uitnodigende plek straks veel meer geïntegreerd kan worden met de stad.

 

De ontwikkelvisie gaat in op de ontwikkelingen in de mechatronica en de nieuwe behoeften aan een vestigingsomgeving die stimulerend is voor het ecosysteem. Met een nieuwe gebiedsidentiteit en met heldere kaders voor programma en ruimtelijke inrichting wordt ingezet op een campusachtige setting. Ingrediënten zijn nabijheid, zichtbaarheid, en gedeelde faciliteiten voor startups, kennisdeling, samenwerking, leven lang ontwikkelen, logistiek en ontmoetingen. Daarnaast wordt ingezet op het creëren van publiekstoegankelijkheid waarbij vooral de Schie-oever een uitnodigend karakter krijgt.

Aanverwante projecten in Ontwikkelstrategie