Stationsgebied Utrecht ondergaat een buitengewone ingrijpende transformatie.

Vanaf 2001 – heden
Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Het Stationsgebied in Utrecht ondergaat een buitengewoon ingrijpende transformatie. Hiermee is begonnen na een volksraadpleging en het vaststellen van een masterplan in 2003. Inmiddels zijn grote delen van het gebied af en is er een volstrekt nieuwe beleving ontstaan. De volledige herontwikkeling vindt echter plaats over drie decennia; vooral aan de westzijde liggen nog grote opgaven. In 2017 heeft de stad in een nieuwe omgevingsvisie gekozen om ook de westzijde om te vormen tot hoogstedelijk centrumgebied. De uitvoering hiervan is inmiddels gestart met diverse deelontwikkelingen.

Op een aantal bepalende momenten in het ontwikkeltraject is Huub Kloosterman betrokken geweest bij het maken van de plannen. Het ging daarbij steeds om strategische keuzes voor de identiteit van het Stationsgebied en de betekenis voor de stad als geheel. Dit begon al in 2001 bij het maken van de Visies 1 en A voor het raadgevend referendum, en vervolgens bij het opstellen van het Masterplan. Bepalend voor de toekomstvisie was het motto ‘herstellen, verbinden en betekenis geven’ dat nog altijd de basis vormt van de huidige herontwikkelingen. In latere perioden (2012-2017) is Huub betrokken geweest bij de ideeënvorming voor het Beurskwartier, Lombokplein, Smakkelaarsveld en Paardenveld.

 

In 2020 heeft UrbanXchange een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om meer diversiteit te verkrijgen in de mix van kantoren en andere werkplekvormen in het Stationsgebied. Het gebied is zeer gewild en wordt met stijgende huurprijzen een steeds exclusievere kantorenlocatie voor corporates en overheden. Maar als onderdeel van het stadscentrum wil Utrecht dat hier ook ruimte is voor creatieve broedplaatsen, startups en andere budget doelgroepen. Het onderzoek geeft de argumentatie en laat zien waar en hoe keuzes kunnen worden gemaakt in het Stationsgebied.

Aanverwante projecten in Ontwikkelstrategie