Cartesiusdriehoek Utrecht , torenhoge ambities waarmaken in binnenstedelijk transformeren.

2016 - 2017
Opdrachtgever
NS Vastgoed i.s.m. Gemeente Utrecht
Koersdocument Cartesiusdriehoek
De Cartesiusdriehoek in Utrecht laat zien hoe je torenhoge ambities waarmaakt in binnenstedelijk transformeren. Het voormalige bedrijventerrein van 15 ha. heeft een spoorverleden en is eigendom van NS. De driehoek ligt als een enclave ingesloten tussen de sporen. In de snel veranderende stedelijke setting is dit gebied een strategische plek binnen Utrecht geworden met veel potenties om te transformeren naar een levendig woongebied. Om het beste uit deze locatie te halen hebben NS en gemeente Utrecht in een co-productie een nieuwe koers voor dit gebied vastgesteld. Vervolgens zijn in een tender MRP en Ballast Nedam geselecteerd om het gebied verder te ontwikkelen. Inmiddels is de realisatie gestart.

Het Koersdocument is in 2017 opgesteld door UrbanXchange en BGSV. Dit document vormde de basis voor de selectie van marktpartijen en voor de verdere planontwikkeling. Het Koersdocument is in veel opzichten baanbrekend geweest en heeft met uitzonderlijke ambities een nieuwe standaard neergezet voor gezonde verstedelijking. Dit is begonnen bij de formulering van een gewaagde identiteit. De inzet daarvan is een hoogstedelijk en duurzaam woon-werkgebied met heel veel groen en heel weinig auto’s, waar bovendien op allerlei manieren ontmoetingen en community-vorming wordt gestimuleerd. In het Koersdocument is dit uitgewerkt naar vergaande kaders voor programma, mobiliteit en ruimtelijke inrichting. Het Koersdocument is tot stand gekomen in actieve participatie met buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

 

Het team van NS, gemeente Utrecht, BGSV en UrbanXchange heeft vervolgens onder leiding van Fakton in 2018 de kwalitatieve selectie van marktpartijen gemaakt. Als winnaar van de tender hebben MRP en Ballast Nedam hun plan gebaseerd op de theorie van de blue zones waar mensen ouder worden door gezond te leven. Straks wordt hier gewoond in hoge dichtheden rondom het volledig autovrije Cartesiuspark. Het industriële CAB gebouw blijft daarbij een icoon voor het gebied en wordt een bruisende ontmoetingsplek met publieksfuncties. Mooi om te zien hoe een droom tot werkelijkheid wordt.

Aanverwante projecten in Gebiedsvisie