Lage Weide Utrecht heeft als Machinekamer van Utrecht grote strategische waarde voor de toekomst van de stad.

2022 - heden
Opdrachtgever
gemeente Utrecht

Als grootschalig bedrijventerrein is Lage Weide als het ware de Machinekamer van Utrecht. Hier wordt het praktische werk gedaan om de stad draaiende te houden. Deze functionele werklocatie is onmisbaar voor de toekomst van Utrecht. Een cruciale schakel in de transitie naar een circulaire economie, het duurzaam bevoorraden van de stad en het leveren van duurzame energie.

De gemeente Utrecht wil voor Lage Weide een lange termijnvisie gaan vastleggen. Nooit eerder is er voor dit bedrijventerrein een toekomstvisie gemaakt. Lage Weide is met 308 hectare, 900 bedrijven en 19.000 werknemers verreweg de grootste werklocatie van de stad en de provincie Utrecht. Het terrein is voor uiteenlopende bedrijven een zeer gewilde vestgingsplaats, mede vanwege de centrale ligging in Nederland, de hoge milieucategorieën en de uitstekende multimodale bereikbaarheid. Lage Weide ligt aan de A2 en de spoorlijn naar Amsterdam, en beschikt over een voor zeeschepen toegankelijke binnenhaven aan het Amsterdam-Rijnkanaal. De aanwezige Eneco energiecentrale is de grootste van de regio.

 

Maar Lage Weide loopt ook vast op een aantal vlakken. Bedrijven en werkgelegenheid kunnen niet verder groeien en het verkeer zit aan zijn limiet. Grootschalige distributiecentra nemen steeds meer ruimte in ten koste van andere bedrijvigheid. De milieucategorieën en de havenlocaties worden niet optimaal benut. Lage Weide ligt geïsoleerd van de stad en is voor fietsers slecht bereikbaar. Het gebied is het minst groen van de stad en slecht voorbereid op klimaatverandering. Om de juiste strategische keuzes te kunnen maken is dus een nieuw toekomstbeeld nodig waarin alle ambities zijn geïntegreerd.

 

Het gaat daarbij zowel om het vaststellen van een onderscheidend economisch profiel (met keuzes voor bedrijfsactiviteiten die strategisch bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Utrecht) als om een ruimtelijke visie (met een heldere structuur, deelgebieden met een eigen karakter, vergaande mobiliteitsmaatregelen en een sterke vergroening). De gemeente Utrecht is een traject gestart om te komen tot een geïntegreerde toekomstvisie. Deze zal in samenspraak met Industrievereniging Lage Weide, ondernemers, eigenaren en andere betrokkenen worden opgesteld. In de afgelopen tijd is een Uitgangspuntennotitie opgesteld die na vaststelling door de gemeenteraad de aftrap vormt voor de uiteindelijke Beleidsnota (Deel) Omgevingsvisie Lage Weide. Urban Xchange is gevraagd om inhoudelijk mee te werken aan de visievorming.

Aanverwante projecten in Gebiedsvisie