Spoorzone Zwolle is één van de meest tot de verbeelding sprekende gebiedsontwikkelingen in Nederland.

2019 - 2021
Opdrachtgever
NS Vastgoed (ism gemeente Zwolle)
Nota van Uitgangspunten District Z | Werkplaatsen | Lurelui

 

De Spoorzone van Zwolle krijgt een nieuwe toekomst als centrumstedelijk innovatiedistrict. In 2020 heeft de gemeente Zwolle met een ontwikkelkader de aftrap gegeven voor een grootschalige gebiedstransformatie. Grote delen van de Spoorzone zijn eigendom van NS, waaronder de zuidelijke stationsentree, de oude werkplaatsen van de spoorwegen en Stork Wärtsilä en een brede zone langs het spoor. NS Vastgoed en de gemeente Zwolle trekken samen op om voor dit strategische deelgebied een nieuw toekomstperspectief te realiseren.

In 2021 is hiervoor een gebiedsvisie gelanceerd met de titel Nota van Uitgangspunten District Z | Werkplaatsen | Lurelui. De visie is opgesteld door UrbanXchange en BGSV. Kern van de visie is dat het gebied volledig wordt getransformeerd naar een centrumstedelijke omgeving met een heel eigen identiteit. De werkplaatsen blijven behouden waarmee ze het icoon van de nieuwe Spoorzone zullen worden. Het oude industriële complex wordt een nieuwe stedelijke hotspot; een publieksbestemming en experimenteergebied tegelijk. Een innovatief gebied waar kunst, cultuur, onderwijs en creatieve makers bij elkaar zitten. Het verdere gebied krijgt een gemengd stedelijk karakter met ca. 1500 woningen, werkruimtes en een mix aan voorzieningen. In totaal gaat het om ca. 240.000 m2.

 

Bijzonder is verder dat het gebied extreem groen wordt ingericht als een gezonde leefomgeving met veel aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Onderdeel daarvan is een vergaand mobiliteitsconcept waarbij voetgangers en fietsers prioriteit krijgen en auto’s parkeren in decentrale parkeerhubs. De werkplaatsen kunnen al snel nieuwe invullingen gaan krijgen. Per deelgebied zullen de plannen verder worden uitgewerkt in ontwikkeltenders.

Aanverwante projecten in Gebiedsvisie