Spoorzone Tilburg heeft alles om uit te groeien tot een hoogstedelijk centrummilieu.

2018 – 2019
Opdrachtgever
Gemeente Tilburg
Koersdocument Spoorzone

 

De Tilburgse Spoorzone is een van de meest tot de verbeelding sprekende gebiedsontwikkelingen in Nederland. Vooral de indrukwekkende NS-Werkplaats in het hart van de stad is een uniek cadeau voor Tilburg. Met het realiseren van verbindingen onder het spoor naar de binnenstad en het vrijmaken van het erfgoed voor pioniers en publieksvoorzieningen is een fascinerende nieuwe plek ontstaan – stoer, industrieel, spannend en alternatief. De bibliotheek in de LocHal heeft Tilburg wereldfaam gegeven. Maar de stad wil verder. Het gebied heeft alles om uit te groeien tot een hoogstedelijk centrummilieu.

In 2019 is door de gemeenteraad het Koersdocument Spoorzone Tilburg vastgesteld. In dit visiedocument wordt de nieuwe ruimtelijke en programmatische koers voor de Spoorzone vastgelegd. De basis vormt de keuze voor een nieuwe gebiedsidentiteit. Het erfgoed blijft compleet behouden maar de Spoorzone wordt daarnaast volledig getransformeerd naar een uitnodigende centrumstedelijke omgeving die tegelijkertijd uitermate groen is. Daarbij past een vooruitstrevend mobiliteitsconcept. Het ontwikkelprogramma bestaat uit 280.000 m2 met een mix aan wonen, werken, cultuur, onderwijs en horeca.

 

Het Koersdocument is een co-productie van de gemeente Tilburg, Urban Xchange en Bogdan & Van Broeck. Een intensief participatietraject met de bewoners uit de omliggende wijken en de organisaties uit het gebied heeft geleid tot een aantal vergaande keuzes. Vooral was er de zorg dat het gebied de bezieling zou verliezen. Zo krijgen tijdelijke functies als skatepark Hall of Fame en theater de Boemel een permanente plek. Deze gebiedsvisie was een van de leukste projecten om aan te werken. De Spoorzone is een complexe transformatie waar veel tegelijkertijd gebeurt. De opgave is ook heel strategisch voor Tilburg, omdat wat hier gebeurt heel bepalend gaat zijn voor de toekomst van de stad.

Aanverwante projecten in Gebiedsvisie