Middengebied Venlo - ambities voor een nieuw stuk stad.

2020 – heden
Opdrachtgever
JPO i.s.m. Gemeente Venlo
Het voormalige Veilingterrein in Venlo-Zuid geeft 7 hectare potentie. Nu is het nog een leeg en naar binnen gekeerd terrein waar weinig relevants gebeurt. Maar eromheen liggen grote clusters zorg en onderwijs die ieder voor zich bezig zijn met het inrichten van hun toekomst. Kansen gaan ontstaan wanneer vanuit gemeenschappelijkheid wordt gedacht.

Gebiedseigenaar JPO en de gemeente Venlo zijn met de onderwijs- en zorginstellingen een gezamenlijk traject gestart om een gebiedsvisie te maken. De visie gaat op hoofdlijnen over de gemeenschappelijke identiteit van het gehele Middengebied en meer in detail over de kansrijke invulling van het Veilingterrein daarbinnen.

 

Het Middengebied is momenteel vooral een functionele omgeving, en kent geen ruimtelijke of functionele samenhang. Ziekenhuis VieCuri en de onderwijsinstellingen Fontys Hogeschool, Gilde Opleidingen en OGVO zijn hier gevestigd. De functies zijn fysiek van elkaar gescheiden door een harde wegenstructuur. Auto’s zijn hier dominant aanwezig. Het lege Veilingterrein ligt te midden van deze wereld.

 

In de gebiedsvisie wordt gestreefd naar een volledige omvorming waarbij het Veilingterrein een verbindend gebied wordt met een innovatieve mix van wonen, werken, zorg, onderwijs en voorzieningen. Gezondheid is een hoofdthema. Het gebied wordt een showcase voor de Gezondste Regio waar Venlo voor staat. Dit uit zich in programmatische kansen en in een bijzondere groene leefomgeving.

Aanverwante projecten in Gebiedsvisie