Werkspoorkwartier Utrecht is een bruisende plek van creatieve en experimentele ondernemers.

2019 - 2021
Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Omgevingsvisie Werkspoorkwartier
Het Werkspoorkwartier in Utrecht is hip en happening. Het binnenstedelijke bedrijventerrein is in korte tijd een bruisende plek van creatieve en experimentele ondernemers geworden. Het gebied is ook door het publiek ontdekt en staat volop in de schijnwerpers. Naar verwachting wordt de komende jaren de aandacht alleen maar groter omdat in en om het Werkspoorkwartier de stedelijke context snel verandert.

In opdracht van de gemeente Utrecht is door UrbanXchange en Urbanext Stedenbouw de nieuwe Omgevingsvisie Werkspoorkwartier 2040 opgesteld. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met gebiedsorganisatie BKC, Bureau Brick en de ondernemers in het gebied. De omgevingsvisie vervangt de eerdere visie uit 2012 waar de huidige gebiedsidentiteit werd aangekondigd. Ook destijds was UrbanXchange een van de opstellers.

 

Een nieuwe toekomstvisie is nodig om de juiste afwegingen te kunnen maken bij de verdere doorontwikkeling van het gebied. Er komt namelijk veel op het populaire Werkspoorkwartier af. Van belang is onder meer dat de snelgroeiende stad ingrijpende keuzes moet maken in het creƫren van ruimte voor bijvoorbeeld woningbouw en werkgelegenheid.

 

De Omgevingsvisie Werkspoorkwartier 2040 geeft antwoorden. Het bestaande werklandschap met zijn eigenzinnige identiteit blijft hoe dan ook behouden. Ruimte voor groei van bedrijvigheid wordt mogelijk gemaakt door verdere intensivering en verdichting. Het wordt veel groener in het gebied met aandacht voor klimaat en biodiversiteit. Voor fietsers en voetgangers wordt het gebied aangenamer gemaakt. En met de inzet op verblijfsplekken in het groen en nieuwe (culturele) voorzieningen wordt het gebied nog aantrekkelijker als publieksbestemming. De nieuwe toekomstvisie is met veel enthousiasme ontvangen.

Aanverwante projecten in Gebiedsvisie